"It’s still you.
It’s always been you." 

— 7 word story (via n4ughty-y)
Dan Dan Dan… DALANDAN! ;”>
“Hindi mo lang alam. Gustong- gusto kitang mahalin, kaso natatakot ako. Natatakot akong masaktan. Ano na lang ang matitira sa akin kapag iniwan mo ako? Kasi habang lumalaki ang pakiramdam ko na minamahal kita, lumalaki din ang takot sa puso ko. Takot na akong masaktan muli. Minsan kasi sa buhay ko, may isang taong nagsabi din ng mga sinasabi mo ngayon. Pero anong nangyari? Iniwan din niya ako. Kaya mahirap na ring magtiwala ngayon.”

snapbackswaggr:

—- Unofficially Yours.

"Not everyone you lose is a loss." 

— (via brilliar)

(Source: starlate)

"Two of the hardest things in life are saying hello for the first time and goodbye for the last." 

— (via picsandquotes)
"You called me Heaven, but you don’t believe in God." 

— “10 Word Poem" series - #63 (via cavum)

(Source: lettersto-savemyself)

awzoella:

favorite youtubers [4/∞] Zoe Sugg